Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Laktosintolerans - barn och unga

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Barn < 1år handläggs på BUMM, Barn över 1 år handläggs primärt via sin vårdcentral.

Vid misstanke om bakomliggande födoämnesallergi remitteras till BUMM.
Vid misstänkt IBD eller celiaki remitteras barnet till barnkliniken.

Diagnostik och utredning

  • Medfödd laktasbrist är extremt ovanligt. En medfödd oförmåga att spjälka bröstmjölkens laktos innebär mycket svåra diarréer, med salt och vätskeförluster i nyföddhetsperioden.
  • Primär förvärvad laktosintolerans är ett ärftligt normaltillstånd som innebär att tarmen från ca 5 års ålder succesivt nedreglerar förmågan att spjälka laktos. Symtomen uppträder därför först i skolåldern.
  • Sekundär laktosintolerans kan bland annat orsakas av celiaki, infektioner, crohns sjukdom. Mjölkproteinallergi, ulcerös kolit, IBS mm. kan ge liknande symtom som laktosintolerans.

Hos människor med nordvästeuropeiskt ursprung kodas förmågan till fortsatt bildande av laktas  i vuxen ålder av  genotypen T/T-13910,  medan C/C-13910 innebär att laktasproduktionen successivt nedregleras.

Hos människor av annat ursprung förekommer endast C/C-13910, och där kodas bibehållen laktasproduktion via andra genavsnitt.

Det innebär att människor från Afrika och Asien som tål laktos i vuxen ålder alltid ser ut att vara laktosintoleranta med förekommande gentest.

Hos barn i skolåldern med ärftlighet för laktosintolerans och där en laktosreducerad kost ger en total symtomfrihet, behövs ingen annan utredning än elimination-provokation. Gentest har då inget mervärde.

Hos övriga ska annan primär orsak förmodas föreligga.

Varningstecken för annan sjukdom är till exempel allmänpåverkan, blodig eller nattlig diarré, kräkningar, snabb viktnedgång, avplanad längd-/ viktkurva, järnbrist.

Laboratorieprover

Gentest (B-Laktosintolerans) har sällan något mervärde.

Behandling

Genom att minska intaget av mjölk kan symtomen i allmänhet elimineras. En stor mängd laktosfria produkter finns i handeln.

Laktasinnehållande produkter (Lactrase, Lactasin, Kerutabs) kan användas vid enstaka tillfällen, och kan köpas receptfritt.

Kvalitetsindikatorer

Antal förskolebarn med diagnostiserad laktosintolerans ska vara lågt. Antal gentester för laktosintolerans ska vara lågt.

Fastställt: 2015-04-10

Reviderad: 2017-06-20

Giltigt till och med: 2019-06-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annika Lind, Överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2017-06-20
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion