Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

BPSD-team Jönköping

(gäller särskilda boenden i Jönköpings kommun).

Ett samverkansprojekt mellan geriatriska kliniken och kommunens demensteam.

Handlggning vid BPSD - problematik (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdomar) på ert boende t.ex. aggressivitet, vandringsbeteende, ropbeteende eller ångest.

1. Åtgärdsteg på boendet – kommunala lösningar

         - Egen teambaserad lösning på boendet.
         - Kontakt med demensteamet. ”Checklista vid BPSD” aktualiseras, handledning på boendet.

2. Om ej ovanstående steg kan finna lösningar på problemet:

        - I samråd med demensteamet lyfts ärendet i BPSD-teamet med remiss
          remissen tillhandahålls via demensteamet)
        - Ärendet behandlas i BPSD-teamet, beslut tas hur det ska handläggas. 
          Ex. observation på boendet, aktivitetsprofil, telefonkontakt, 
          handledning, ev. NPI-skattning (en skattning av BPSD-symtom), 
          ev. samråd med ansvarig läkare på boendet.

Alla ”åtgärder”inklusive eventuella medicineringsförslag från BPSD-teamet är rekommendationer !
Läkaransvaret kvarstår hos boendets ordinarie läkare.

I nuläget består BPSD-teamet av personal från geriatriska kliniken avd. C
(överläkare, 1 ssk) samt representanter från demensteamet i kommunen.

Kontaktperson Ssk Carina Högberg tel 036-323216

Mer information

 

Uppdaterad: 2015-01-12
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion