Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Karakteristiska symtom

Symtom vid Stroke/TIA indelas efter det kärlsområde som drabbats.

  • Yrsel; beror vanligtvis inte på stroke. Sannolikheten för stroke stärks om yrseln är förenad med andra neurologiska symtom som till exempel dubbelseende, gångsvårigheter, hvuvudvärk, varierande grad av hemipares.
  • Huvudvärk;  hastigt påkommen intensiv huvudvärk utan karakteristiska strokesymtom kan vara första tecknet på subaraknoidalbldöning. Ensidig huvudvärk kan också vara utlöst av såväl hjärninfarkt som intrecerebral blödning. I dessa fall föreligger förutom huvudvärk något annat karakteristiskt strokesymtom.
  • Ögonsymtom; Patienter som insjuknar i akut hemianopsi kan ha en infarkt i carotis eller verterbro basilaris territoriet. Patienter som drabbas av bestående synnedsättning på ena ögat och som inte har några andra karakteristiska strokesymtom bör primärt handläggas av ögonläkare. Vid övergående synnedsättning (amarousis fugax) handläggs patienten som vid TIA. Tillslutning av artär i ögats näthinna (retinal artär ocklusion) är mer ovanlig och ingår inte i strokebegreppet men ur praktisk synvinkel (utredning, behandling) är detta jämställdbart med TIA inom carotis-territoriet.
     Patienter med central ventrombos behöver inte utredas med avseende på eventuell storkärlssjukdom eller kardiell embolikälla.
  •  Kramper;  Några få procent av de som drabbas av stroke får kramper vid själva insjuknandet.

Mer information

Detta är en fördjupning till Stroke/TIA

Uppdaterad: 2016-11-23
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion