Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Litteratur, arbetshäften, artiklar

Nyare litteratur och mer fullständiga litteraturlistor - sök i första hand på webbsidor för utvecklingsenheter och universitet och högskolor som har utbildningar och kurser om utveckling, förbättringsarbete, förbättringskunskap, ledarskap/management och dylikt!

Här presenterar vi två litteraturlistor, som inte är fullt uppdaterade:

Litteraturlista 1

Indelad i sex områden:

Indelningen är gjord efter Edwards Demings "Profound knowledge", dvs de grundläggande "kunskapsområden" som ingår i det vi kallar förbättringskunskap.

Variation – ett sätt att se på verkligheten där statistiska mätresultat för att bedöma t ex variationen i en process över tid är en förutsättning för att tolka verkligheten eller den pågående utvecklingen.

Psykologi – inte bara individ utan också avseende grupper, organisationer och andra sociala bildningar

Kunskapsteori – för lärandestyrt utvecklingsarbete, som innebär vidare tolkningar av PDSA-cykeln som underlag för såväl individuell kunskapsbildning som social; även för att förstå de filosofiska grunderna i organisering  och hur vi agerar tillsammans.

Systeminsikt – inte bara att förstå enkla värdeskapande system utan också insikt om komplexitet – komplexa adaptiva system.

Ladda ner hela litteraturlista 1 som ett dokument!


Litteraturlista 2

 • Paul Batalden och Tina Foster, redakörer:  Sustainably Improving Health Care: Creatively linking care outcomes, system performance and professional development, antologi, utgiven i England 2012. Innehåller bland annat ett kapitel av Johan Thor, Charlotte Lundgren, Paul Batalden, Boel Andersson Gäre, Göran Henriks, Rune Sjödahl och Felicia Gabrielsson Järhult om arbetet med cancerprocesserna i Sydöstra hälso- och sjukvårdsregionen (Jönköping, Kalmar och Östergötland) och speciellt om koloncancerprocessen.

 • Bergman, Bo: Ännu bättre vård, SKL 2013. En rapport som är ett kunskapsunderlag som förhoppningsvis kan bidra till att bättre förstå komplexiteten i statistiska sammanställningar som Öppna jämförelser. Kan beställas eller laddas ner från SKL:s webbbutik.
 • Bojestig Mats, Peterson Anette. Bästa möjliga varje gång. Professionell kunskap och förbättringskunskap – broar till bättre vård, Qulturum 2007, Landstinget i Jönköpings län.
 • Elg Mattias Att lyckas med förbättringsarbete - förbättra, förändra, förnya, Studentlitteratur. Kan beställas här.
 • Kohn L T, Corrigan J M, Donaldson M S. To Err is Human. Building a safer health system, Institute of Medicine. Boken finns här!
 • Nolan Tom W Att genomföra strategiska förbättringar och åstadkomma resultat i hela systemet, Landstinget i Jönköpings län. Pdf-version finns på Qulturums webbplats!
 • Nordström, Gun, och Wilde Larsson, Bodil, Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård, antologi, Studentlitteratur 2012. Övergripande och djuplodande om förbättringskunskap och kvalitetsutveckling. Nordström och Wilde Larsson är professorer vid Karlstad universitet och Högskolan i Hedmark, Norge. Sök på Studentlitteratur.

 • Nygårdh, Annette: A quality improvement project on empowerment in chronic kidney care: an interactive research approach. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad, Doktorsavhandling, Jönköping. Förlag: School of Health Sciences: 2013
  Länk till abstract! 

 • Riksföreningen för distriktssköterskor. PUNK-Handboken 2008, PUNK Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet. Kan beställas från Libris!

 • Socialstyrelsen. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. (Ersätter God vård SOSFS 2005:12) (Ladda ned från Socialstyrelsen/SOSFS)
 • Socialstyrelsen. Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Handboken beskriver hur man tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem. Finns att ladda ner från Socialstyrelsen/Publikationer.
 • Teamarbete & Förbättringskunskap - två kärnkompetenser för god och säker vård, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet, mars 2013. Kan laddas ner från Svensk sjuksköterskeförening!

 

Strategier för effektivisering

 • Bergström M, Olsson L, Eckerström L, Elg M, Molin R. Strategier för effektivisering; från ekonomistyrning till kunskapsstyrning, Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten avser att stödja det fortsatta lärandet och utforskandet om vad som krävs för att förbättra förmågan att omsätta "Öppna jämförelser" till bättre resultat och ökad effektivitet.

 

Att mäta döer att veta

 • Anders Edström, Carina Svensson, Jesper Olsson,  Att mäta för veta - en skrift som ger praktiska råd och tips om mätning och uppföljning i samband med utvecklings- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården. Finns som pdf på SKL!

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-06-21
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion