Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Kursplaner med förbättringskunskap

Exempel på lärosäten där förbättringskunskap finns med i kursplanerna:

Grundutbildningar

 

Masterutbildningar


Utbildning för ST-läkare

 • SK-kurs i evidensbaserat kvalitets- och förbättringsarbete för ST läkare under 2013. Information finns på denna länk  http://edu.ipuls.se/www/_public/pub_course.cfm?courseid=8099 . Arrangeras av Thor, Modig, Örnung, Leo. Läs här: Preliminär kursplan förslag 2012 (pdf, nytt fönster).
 • Ämnet "Evidensbaserat kvalitets- och förbättringsarbete för ST läkare" kommer att diskuteras av Karin Thörne, Gunnar Ramberg, Daniel Carlzon och Jonas Leo på "Framtidens Specialistläkarkongress". Det görs under vecka 37. Initiativtagare: Michael Bergström, SKL, se denna länk:  http://www.framtidenslakare.se/2010/program/glasfoajen/535-fordriv-radslan
  Efter det symposiet kommer ovan nämnda peroner skriva ett förslag till hur goda praktiska exempel på delmål 20 skulle kunna se ut. Troligen kommer Region Gotlands modell vara ett bra exempel för att komma igång praktiskt på bred front vad gäller ST läkare.
 • Praktisk kurs i förbättringskunskap (inom Region Gotland) 
  Genomförs varje år och är ett stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete inom öns hälso- och sjukvård. Uppbyggd av så kallade lärandeseminarier. Evidensbaserat förbättringsarbete som leds av läkare kombinerat med ett väl tillgodosett utbildningskrav för våra ST-läkare. På köpet får man sammansvetsade team i olika verksamheter, en kompetens som kan leva vidare till fortsatt gagn för patienterna. Deltagande team ska under kursen få tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna fortsätta driva förbättringsarbeten inom den egna verksamheten.

  Slutrapporter från genomförda kurser
  (Bra exempel! 100 resp 94 procent av deltagarna svarade att genomfört förbättringsarbete hade direkt nytta för patienterna.)

 

 

Uppdaterad: 2016-10-28
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion