Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

penna och papperMetoder och verktyg

Detta hittar du allra bäst på aktuella webbplatser i Sverige, hos enheter som arbetar med förbättringsarbete och utveckling inom vård, omsorg och välfärd. Här är några exempel:

Sök även på andra regioners/landstings webbplatser!

  • Förbättringskraft - en meny av möjligheter - är en webbplats med förslag på användbara strategier och 31 förändringskoncept/ metoder. Ewbbplatsen togs fram för den nationella satsningen Så mycket bättre för äldre, men koncepten är anpassningsbara till din verksamhet!

 

Internationella länkar

----

Digitalt stöd i vårdens förbättringsarbete - SKL

Digitalt stöd i vårdens förbättringsarbete (nytt fönster SKL)

 

Skriva artiklar för att publicera

Squire 2.0 guidelines till disposition och innehåll för artiklar om förbättringsarbeten. 

 

Några enkla definitioner/förklaringar

Några definitioner/förklaringar

- - -

De vanligaste metoderna och hjälpmedlen

som används i förbättringsarbeten är:

 

Programmet/konceptet Genombrott

Genombrott är en metod för systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete som har sin förebild i "Breakthrough Series" utarbetat av The Institute for Health Care Improvement (IHI) i Boston.

Metoden bygger på att det finns kunskap som inte tillämpas i tillräckligt stor omfattning i vardagsarbetet inom hälso- och sjukvården och att ny kunskap inte sprids tillräckligt snabbt dvs är ett angreppssätt för att snabba på spridning av bättre praxis.

I Sverige har metoden tillämpats för att öka tillgänglighet, förbättra demensvård, vård i livets slutskede, diabetesvård, cancervård, intensivvård, hjärtkirurgi och för att minska vårdrelaterade infektioner. Genombrottsmetoden har använts i alla landsting/regioner och många kommuner.

Mer om Genombrottsmetodik på SKL:s webbplats.

Uppdaterad: 2017-06-21
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion