Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
www.forbattringskunskap.se

Metoder och verktyg

De vanligaste metoderna och hjälpmedlen i förbättringsarbete:

 

Här finns fler hjälpmedel 

Hos nedanstående enheter finns fler metoder och hjälpmedel till förbättringsarbetet:

Qulturum, Region Jönköpings län (nytt fönster)

Region Östergötland (nytt fönster)

Memologen, Västernorrlands läns landsting (nytt fönster)

Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Region Skåne (nytt fönster)

Strategisk utvecklingsenhet, Västra Götalandsregionen (nytt fönster)

En katalog med fem strategier och 31 förändringskoncept finns här (nytt fönster) - en webbsida kallad Förbättringskraft (hette tidigare Fyrklöver), som används i den nationella satsningen Så mycket bättre för äldre, men koncepten är allmängiltiga.

 

Se även under fliken Webbplatser!

 

QUL - Qualitet, Utveckling, Ledarskap

Ledningsinstrumentet QUL är ett verktyg för kundorienterad verksamhetsutveckling. Med dess hjälp kan en organisation utveckla sin verksamhet på ett sätt som stimulerar till systematiskt förbättringsarbete fokuserat på kunder, medarbetare och verksamhetens processer.
Verktygets viktigaste styrkor ligger i dess förmåga att skapa en helhetssyn och att fokusera ledarskapets avgörande roll samtidigt som det förutsätter alla medarbetares medverkan.

Läs mer om QUL på SKL:s webbplats

 

Att skriva/publicera artiklar

Hjälp att skriva artiklar om förbättringsarbeten: Squire guidelines och BMJ:s förslag till innehåll och disposition. Läs mer>>

Typ av utbildningar - definitioner

Olika sätt att utbilda om förbättringskunskap Se här>>

Genombrott

Genombrott är en metod för systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete som har sin förebild i "Breakthrough Series" utarbetat av The Institute for Health Care Improvement (IHI) i Boston.

Metoden bygger på att det finns kunskap som inte tillämpas i tillräckligt stor omfattning i vardagsarbetet inom hälso- och sjukvården och att ny kunskap inte sprids tillräckligt snabbt dvs är ett angreppssätt för att snabba på spridning av bättre praxis.

I Sverige har metoden tillämpats för att öka tillgängligheten, för att förbättra demensvården, vården i livets slutskede, diabetesvården, cancervården, intensivvården, hjärtkirurgin samt för att minska vårdrelaterade infektioner. I alla landsting/regioner och i allt fler kommuner finns nu minst ett team som varit med i minst ett Genombrottsprojekt.

Webb-redaktör

Rolf Bardon

Tipsa oss!

Tipsa oss gärna om fler metoder, hjälpmedel, smarta arbetsblad som vi kan publicera på denna sida.

 

Uppdaterad: 2015-01-15
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion