Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Fiskbensdiagram

Ett orsak-verkandiagram, ett hjälpmedel för att få fram förändrings- och förbättringsidéer genom att bena upp vad ett problem beror på. 

Fiskbensdiagrammet svarar på frågor som:
Vilka är de möjliga orsakerna till att... ?
Vilka orsaker finns bakom... ?
Varför kan vi inte... ?
Varför har vi problem med... ?

OBS: För att skriva i arbetsbladen måste du lägga till textfält på respektive plats i bilden innan du kan skriva in texten.


 

Uppdaterad: 2017-06-21
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion