Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Elektroneurografi (ENeG)

Indikationer

De huvudsakliga frågeställningarna vid denna undersökning är

  • Neuropati (ex. vid diabetes, Guillain-Barré syndrom)
  • Nervinklämningar

Kontraindikationer

Inga

Restriktivitet

  • Kontroll av redan påvisad polyneuropati

Kontroll av redan konstaterad polyneuropati ska inte vara föremål för förnyad elektroneurografi:

I dessa fall är den kliniska bilden viktigast och en kontrollundersökning utan praktisk betydelse. Undantag kan vara mycket unga personer eller om det vid första neurografin fanns differentialdignostiska svårigheter samt gränsfall för att ställa diagnosen.

Reinnervationstecken?

Ska enbart skickas för kontroll-EMG om ingen eller otillräcklig klinisk förbättring inträder (t.ex. också postoperativ) eller vederbörande möjligen kommer på frågan för operativ neurolys eller nervplastik. I de fall där redan en klinisk förbättring konstaterades (som t.ex. droppfot vid klassisk peroneuspares eller status efter plexusneurit) behövs ingen EMG-kontroll.

Ansvarig

Cornelia Lauermann,
överläkare

010 -24 234 13

Mer om NHB

Mer information

Neurofysiologiska undersökningar

Uppdaterad: 2017-08-02
Maria Tiitus, Medicinsk diagnostik