Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Remissen för MSLT bör innehålla uppgifter om

  • Anamnes
  • Relevanta tidigare utförda undersökningar
  • Aktuell medicinering

Ansvarig

Cornelia Lauermann,
överläkare
   
010 -24 234 13

Mer om MSLT...

Mer information

Neurofysiologiska undersökningar

 

 

Uppdaterad: 2017-08-02
Maria Tiitus, Klinisk fysiologi, Psykiatri rehab o diagnostik