Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Undersökningar njurar/urinvägar

Cystometri

Renografi/DMSA

Uppdaterad: 2017-08-02
Maria Tiitus, Klinisk fysiologi, Psykiatri rehab o diagnostik