Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

MAG3, DMSA

Indikationer

 • Bestämning av separat njurfunktion (MAG3, DMSA)
 • Misstanke om avflödeshinder (MAG3)
 • Funktionsbedömning vid hydronefros, reflux,
  njursten mm (MAG3)
 • Påvisande av fokal parenkymskada
  (kontroll efter pyelonefrit). (DMSA)
 • Akut pyelonefrit (vissa patientkategorier). (DMSA)
 • Misstanke om nefronoftis (DMSA)
 • Ektopisk njure, hästskonjure. (DMSA)

Relativa kontraindikationer

 • Högt Se-kreatinin. (Dålig bildkvalité)

Graviditet och Amning

Vid graviditet görs särskild bedömning om indikation för undersökning. Amningsuppehåll under 4 timmar. En fraktion kastas.

Ansvarig

Jan Ohlsson,
överläkare

036-32 34 27

Mer om njurar

Mer information...

Undersökningar njurar/urinvägar

Uppdaterad: 2014-12-09
Sandra Lindén Milton, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård