Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Förberedelser MAG3, DMSA

Förberedelser (poliklinisk patient)

  • Barn under 8 år kallas till barndagvården för nålsättning 1timma 45 minuter före injektion.

MAG3 renogram

Patienten hydreras per os med 10 ml/kg kroppsvikt. Hydreringen påbörjas 30 minuter innan undersökning

Förberedelser (inneliggande patient)

  • Patientjournal.
  • I vissa fall kan hydrering ske på avdelningen.

Undersökningstid

  • MAG3:  1,5 - 2 timmar. (I vissa fall göres också en mätning efter 4 timmar).
  • DMSA:  Bildtagning cirka 30 minuter. Tiden mellan injektion och bildtagning (cirka 3 tim.) disponeras fritt.

Ansvarig

Jan Ohlsson,
överläkare

036-32 34 27

Mer om njurar

Mer information...

Undersökningar njurar/urinvägar

Uppdaterad: 2014-12-09
Sandra Lindén Milton, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård