Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Utförande av MAG3, DMSA

MAG3

Hydrering per os under 30 minuter före undersökningen
(10 ml/kg kroppsvikt). Intravenös bolusinjektion av Teknetium-99m-MAG-3. Registrering sker under 30 minuter. Vid avsaknad av distinkt tömningsfas på renogram ges i vissa fall diuretika intra- venöst eller medför det att en kort registrering cirka 4 timmar efter injektionstid blir nödvändig. Undersökningstid: cirka 30 minuter

 

DMSA

Intravenös injektion cirka 3 timmar innan bildtagning. Registrering sker med patienten liggande på rygg. Mycket viktigt att patienten kan ligga stilla under registreringstiden. Undersökningstid: 30 minuter.

DMSA-scintigrafi

  DMSA-scintigrafi

MAG3-renogram

MAG3-renogram

 

Ansvarig

Jan Ohlsson,
överläkare

010 -24 234 27

Mer om njurar

Mer information...

Undersökningar njurar/urinvägar

Uppdaterad: 2017-08-02
Maria Tiitus, Medicinsk diagnostik