Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Dokumentation

En länsgemensam arbetsgrupp bestående av arbetsterapeuter, sjukgymnaster och dokumentationsansvariga i Region Jönköpings län har utarbetat en dokumentationsmall utifrån International Classification of Functioning Disability and Health - ICF. Denna ligger till grund för sökordsmallen i Cambio Cosmic för ovanstående grupper i regionen.

Målet med att använda gemensam terminologi i journal- och vårdplaneringsdokumentation är att dokumentationen ska vara patientsäker, öka kvaliteten i vården samt utgöra värdefullt underlag för utvärdering och öppna jämförelser (Socialstyrelsen 2006).

Slutrapport ICF tvärprofessonell arbetsgrupp (nytt fönster)

Regiongemensamma dokumentationsmallar:


 

 

Uppdaterad: 2017-03-07
Annika Magnusson, Habiliteringscentrum, Psykiatri och rehabilitering