Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp barn- och ungdomshälsa

Ordförande

Annika Lind, överläkare
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Jönköping

Läkarrepresentanter primärvård

Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare, verksamhetschef
Barnhälsovården, Regionens hus

Karin Jönsson, distriktsläkare
Hälsans vårdcentral 1 Jönköping

Maria Birgerheim, specialistläkare
Hälsans vårdcentral, Jönköping

Calle Nyholm, överläkare
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Huskvarna

Katarina Abrahamsson, distriktsläkare
Eksjö vårdcentral, Eksjö

Caroline Dameron, ST-läkare
Unicare VC, Vetlanda

Maria Martinsson Eckerström, distriktsläkare
Vråens vårdcentral, Värnamo

Läkarrepresentant slutenvård

Annika Lind överläkare
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Jönköping

Rehabiliteringsrepresentant

 

Sekreterare

Eva Neth, adm utvecklare
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken

Apotekare

Jenny Krook, apotekare
Folkhäsa och sjukvård/Vårdtjänster

Publicerare

Eva Neth, Adm utvecklare
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Jönköping

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Jonas Swanberg, överläkare (medicinsk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyte, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länsjukhuset Ryhov, Jönköping

Peder Grip, överläkare (röntgen)
Röntgen, Länssjukhuset Ryhov

 

Uppdaterad: 2018-03-14
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion