Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp infektion och smittskydd

Ordförande

David Tell, ST-läkare
Råslätts vårdcentral, Jönköping

Läkarrepresentant primärvård

Sofie Cedermark, ST-läkare
Sävsjö vårdcentral, Sävsjö

Läkarrepresentant slutenvård

Mikael Carlsson, överläkare
Infektionskliniken, Jönköping

Smittskyddsläkare

Peter Iveroth, smittskyddsläkare
Enheten smittskydd- vårdhygien, Folkhälsa och sjukvård

Omvårdnadsrepresentanter

Angela Eckerby, vårdutvecklare
Rosenlunds vårdcentral, Jönköping

Pia Birath Moberg, vårdenhetschef
Infektionskliniken, Jönköping

Rehabiliteringsrepresentant

Ann Engqvist, sjukgymnast
Sjukgymnastiken, Jönköping

Sekreterare

Christina Widegren, administrativ enhetschef
Infektionskliniken, Jönköping

Apotekare

Caroline Kungsman, klinisk apotekare 
Läkemedelsförsörjning

Publicerare

Christina Widegren, administrativ enhetschef
Infektionskliniken, Jönköping

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Anna Jonsson Henningsson, överläkare (medicinsk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyte, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Roddy Brun, överläkare (röntgen)
Röntgen, Höglandssjukhuset, Eksjö

 

Uppdaterad: 2017-01-16
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion