Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp kardiologi

Ordförande

Charlotte Arvidsson, ST-läkare
Hälsan 1, Jönköping

Läkarrepresentant primärvård

Per Hauschildt, distriktsläkare
Skillingaryds vårdcentral, Värnamo

Carina Linderfalk, distriktsläkare
Eksjö vårdcentral

Läkarrepresentant slutenvård

Dawid Kusiak, överläkare
Medicinkliniken, Jönköping

Omvårdnadsrepresentant

Vakant

Rehabiliteringsrepresentant

Helena Sköldbäck, sjukgymnast
Sjukgymnastiken, Jönköping

Apotekare

Kristin Krigsman, klinisk apotekare
Folkhälsa och sjukvård

Sekreterare

Åsa Pettersson, vårdadministratör
Hälsans vårdcentral 2

Publicerare

Johanna Rosander
Folkhälsa och sjukvård

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, överläkare (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Eva Biró, överläkare (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Werner Puskar, överläkare (röntgen)
Röntgen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Uppdaterad: 2018-01-26
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion