Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp lungor och allergi

Ordförande (tillfällig)

Staffan Ekedahl, distriktsläkare
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Läkarrepresentant primärvård

Karin Karlsson, ST-läkare
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Stefan Pettersson, distriktsläkare
Vråens vårdcentral, Värnamo

Staffan Ekedahl, distriktsläkare
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Läkarrepresentant slutenvård

Stefan Rustscheff, överläkare
Medicinkliniken, Värnamo sjukhus

Patrik Nordenfelt, överläkare
Medicinkliniken, Jönköping

Omvårdnadsrepresentanter

Elisabeth Kohl, astmasjuksköterska
Norrahammars vårdcentral, Jönköping

Rehabiliteringsrepresentant

Christina Holmer, distriktsgymnast
Bankeryds vårdcentral, Jönköping

Apotekare

Judit Dénes, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning/klinisk farmaci

Sekreterare

Åsa Pettersson, vårdadministratör
Hälsans vårdcentral 2

Publicerare

Johanna Rosander, administrativ samordnare

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Jonas Swanberg, överläkare (medicinsk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Anders Ljung, överläkare (röntgen)
Röntgen, Höglandssjukhuset, Eksjö

Uppdaterad: 2018-01-26
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion