Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp mage och tarm

Ordförande

Anders Josefsson, distriktsläkare
Bräcke Diakoni, VC Lokstallarna, Jönköping

Läkarrepresentanter primärvård

Anders Josefsson, distriktsläkare
Bräcke Diakoni, VC Lokstallarna, Jönköping

Läkarrepresentant slutenvård

Henrik Stjernman, överläkare
Medicinkliniken, Jönköping

Omvårdnadsrepresentanter

Vakant

Rehabiliteringsrepresentant

Katarina Lind, dietist
Medicinkliniken, Värnamo

Sekreterare

Viktoria Thuresson, vårdadministratör
Medicinkliniken, Eksjö

Apotekare

Anna-Carin Sköld, klinisk apotekare
Verksamhetsstöd och service, Läkemedelsförsörjning/Klinisk farmaci

Publicerare

Viktoria Thuresson, vårdadministratör
Medicinkliniken, Eksjö

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Eva Biró, överläkare (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Anna Jonsson Henningsson, Medicinsk ansvarig chef (klinisk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Ryov

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Annika Ackzell, överläkare (röntgen)
Röntgen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

 

Uppdaterad: 2017-10-10
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion