Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp levnadsvanor

Ordförande

Jesper Ekberg, folkhälsochef
Folkhälsa och sjukvård

Läkarrepresentant primärvård

Hans Lingfors, distriktsläkare
Habo vårdcentral, Jönköping

Omvårdnadsrepresentant

Birgitta Karlsved, distriktsjuksköterska
Rosenhälsans vårdcentral, Huskvarna

Rehabiliteringsrepresentant

Helene Ekroth, arbetsterapeut
Hälsans vårdcentral 1, Jönköping

Representant sjukhusvård

Camilla Strid, vårdutvecklare
Höglandssjukhuset i Eksjö

Representant Folkhälsa

Emelie Andersen, folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård

Lena Hedin, folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård

Mattias Jonsson, folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård

Paula Bergman, folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård

Sekreterare

Jesper Ekberg, folkhälsochef
Folkhälsa och sjukvård

Publicerare

Jesper Ekberg, folkhälsochef
Folkhälsa och sjukvård

Uppdaterad: 2017-04-24
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion