Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp palliativ vård

Ordförande

Birte Lücht
Distriktsläkare
Hälsans vårdcentrum 1, Jönköping

Läkarrepresentant primärvård

Madelene Ljungars, ST-läkare
Norrahammars vårdcentral

Ralf Wenzel, ST-läkare
Bodafors vårdcentral

Läkarrepresentant slutenvård

Kristina Gustafsson
Överläkare
Geriatriska kliniken Ryhov, Palliativa vårdenheten

Ursula Scheibling, överläkare
Onkologkliniken, Jönköping

Omvårdnadsrepresentanter

Annika Lindholm, sjuksköterska
Geriatriska kliniken, Ryhov, Palliativa vårdenheten

Marita Nilsson, sjuksköterska
Medicin- och geriatriska kliniken Höglandet, Palliativa vårdenheten

Karen Ulvatne, sjuksköterska
Geriatriska rehabkliniken, Värnamo

Sara Sterner, sjuksköterska
Geriatriska rehabkliniken, Höglandet

Kommunrepresentant

 

Apotekare

Anne Hiselius, klinisk apotekare
Folkhälsa och sjukvård

Malin Holmqvist, klinisk apotekare
Folkhälsa och sjukvård

Rehabiliteringsrepresentant

Inga-Britt Kamaras Andersson, kurator
Rehabiliteringscentrum Jönköping

Sara Toftgård, arbetsterapeut
Arbetsterapin, samrehab, Värnamo (mammaledig)

Sekreterare

Åsa Pettersson, vårdadminstratör
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Publicerare

Johanna Rosander
Administrativ samordnare

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

 

Uppdaterad: 2017-05-22
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion