Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp palliativ vård

Ordförande

Birte Lücht
Distriktsläkare
Hälsans vårdcentrum 1, Jönköping

Läkarrepresentant primärvård

Madelene Ljungars, ST-läkare
Norrahammars vårdcentral

Läkarrepresentant slutenvård

Kristina Gustafsson, Överläkare
Palliativa vårdenheten, Geriatriska kliniken Ryhov

Ralf Wenzel, Överläkare
Palliativa vårdenheten, Medicin- och geriatrikkliniken Eksjö

Omvårdnadsrepresentanter

Annika Lindholm, sjuksköterska
Palliativa vårdenheten, Geriatriska kliniken Ryhov

Marita Nilsson, distriktssköterska
Palliativa vårdenheten, Medicin- och geriatrikkliniken Eksjö

Karen Ulvatne, sjuksköterska
Palliativa vårdenheten, Medicinkliniken Värnamo

Kommunrepresentant

 

Apotekare

Malin Holmqvist, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning

Anne Hiselius, klinisk apotekare
Folkhälsa och sjukvård

Rehabiliteringsrepresentant

Inga-Britt Kamaras Andersson, kurator
Rehabiliteringscentrum Jönköping

Sekreterare

Åsa Pettersson, vårdadminstratör
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Publicerare

Johanna Rosander
Administrativ samordnare

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

 

Uppdaterad: 2017-12-18
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion