Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp psykisk hälsa - vuxna

Ordförande

Lennart Spång, distriktsläkare
Distriktsläkarmottagningen, Aneby vårdcentral

Läkarrepresentanter primärvård

Anders Åhre, primärvårdsläkare
Gislaveds vårdcentral, Gislaved

Ioan David, distriktsläkare
Sävsjö vårdcentral, Sävsjö

Läkarrepresentant öppen/sluten vård psykiatri

Pär Strindhall, överläkare
Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov

Frans Lundblad, biträdande vårdenhetschef psykiatri
Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov

Behandlingspersonal psykiatrisk öppenvård

Marianne Frick, psykolog
Psykiatriska kliniken, Värnamo

Omvårdnadsrepresentanter

 

Rehabiliteringsrepresentant

Aleksi Mathaldi, psykolog legitimerad
Bankeryds vårdcentral

Apotekare

Gerd Petersson klinisk apotekare
Verksamhetsstöd och service, Läkemedelsförsörjning/ Klinisk farmaci

Sekreterare

Johanna Rosander, webbansvarig Fakta
Regionens hus

Publicerare

Johanna Rosander, webbansvarig Fakta
Regionens hus

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Eva Ahlberg Åhre, överläkare (röntgen)
Röntgen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Uppdaterad: 2018-01-31
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion