Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp smärta

Ordförande

Elin Ambjörnsson, ST-läkare
Gnosjö vårdcentral

Läkarrepresentant primärvård

Magnus Adern, distriktsläkare
Hälsans vårdcentral 1, Jönköping

Elin Ambjörnsson, ST-läkare
Gnosjö vårdcentral

Läkarrepresentant slutenvård

Carlo Mucchiano, överläkare
Smärtenheten, Höglandssjukhuset Eksjö

Omvårdnadsrepresentanter
Ann-Helen Thorsson
Smärtenheten, Värnamo sjukhus

Rehabiliteringsrepresentant

Maria Andell, sjukgymnast
Norrahammars vårdcentral, Jönköping

Marita Rydå, arbetsterapeut
Rehabiliteringsmedicin, Jönköping

Apotekare

Malin Holmqvist, klinisk apotekare
Folkhälsa och sjukvård

Sekreterare
Åsa Pettersson, vårdadministratör
Hälsan 2

Publicerare
Johanna Rosander, webbredaktör, Fakta
Regionens Hus

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Roddy Brun, överläkare (röntgen)
Röntgen, Höglandssjukhuset, Eksjö

Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

 

Uppdaterad: 2017-05-22
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion