Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

video Videoinspelningar

 

Föredrag:

 

Allmänt om förbättringskunskap och dess historia

Följande kan man hitta på YouTube

1) A short introduction to the philosophy of W. Edwards Deming, the man who taught the Japanese how to constantly improve the systems of production.

2) Demings System of Profound knowledge (förbättringskunskap):

Del 1 - Deming's system of profound knowledge (3 min)
Del 2 - Applying the Lens of Profound knowledge (3 min)

Demings teorier finns även i boken Deming E W (1994). New Economics…. MIT Press.
Mer om Deming på http://www.deming.org

 

”One page book” - föreläsning av Paul Batalden the (One Page Book, pdf) (60 min totalt):

  • Part 1 - Leading the Improvement of Health Care, A One Page Book (12,27 min)
  • Part 2 - The One Page Book (14,56 min)
  • Part 3 - The One Page Book (14,48 min)

 

Förbättringsarbete

  • Ett samtal om förbättringskunskap (nytt fönster) med professor Bo Bergman, Chalmers och Margareta Albinsson, Enheten för strategisk kvalitetsutveckling. Filmen är ca 12 minuter lång.

  • Interprofessionellt förbättringsarbete under grundutbildningen - filmen visar hur ett studentteam från Hälsouniversitetet genomför ett förbättringsprojekt vid thoraxkliniken. Under sina studier på Hälsouniversitetet i Linköping deltar studenter från alla vårdprogram (läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, biologer, logopeder och biomedicinska analytiker) i interprofessionella team i förbättringsarbete vid landstingets kliniker och vårdcentraler. Varje år genomförs ca 80 studentdrivna förbättringsprojekt i vårdens praktik.

Systemförståelse

Förbättring måste inte alltid utgå från problem – varför inte starta i det som är bra? David Cooperrider är en frontfigur på detta tema. Några inspel på detta tema hittar vi exempelvis i följande videosnuttar:

Det systemiska mötet - se det på film

Utvecklingscentrum har producerat en film som visar hur ett systemiskt möte går till i praktiken. I filmen guidar vår samtalsledare Ingrid Ainalem dig genom mötet.

 

  • AT-läkare, bild ur filmen
  • Hur AT-läkare förbättrar vården i Östergötland -I Landstinget i Östergötland är även AT-läkarna involverade i att förbättra vården. Den här filmen visar glimtar från en Förbättringsdag för AT-läkare och goda exempel på förbättringsarbeten som genomförts av AT-läkare. 2014.
     

Intressanta projekt

  • Teamsamverkan och Förbättringskunskap (video) - en film som presenterar Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapets nyligen genomförda gemensamma projekt med med två kärnkompetenser i svenskt vårdkontext: Teamsamverkan och Förbättringskunskap. Presentatör: Torie Palm Ernsäter, Sakkunnig, Kvalitets - och vårdutveckling, Svensk sjuksköterskeförening.

 

Mer om förbättringskunskap:

Fler föreläsningar finns på Qulturum, Memeologen och Enheten för strategisk utveckling i Region Skåne.

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-10-20
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion