Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaccination mot influensa

Indikation

Allvarliga komplikationer och dödsfall förekommer vid influensa, och drabbar främst patienter med underliggande sjukdom eller personer i hög ålder. Närmare 90 procent dödsfallen som skett i anslutning till senare års influensaepidemier har inträffat hos personer som är över 65 år.
Inkubationstiden vid influensa är kort (1-3 dagar), smittan är huvudsakligen luftburen och infekterade personer är i regel smittsamma innan diagnosen är känd. Möjligheterna att hindra spridningen av influensavirus i befolkningen är därför begränsade.

Indikationer för influensavaccination

Följande grupper rekommenderas vaccination:

  • Personer 65 år och äldre  
  • Gravida efter graviditetsvecka 16  
  • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd: kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom såsom KOL och svår astma, andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder), kronisk lever- eller njursvikt, diabetes mellitus, tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Vaccination av hushållskontakter och sjukvårdspersonal runt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Kontraindikationer

Allergi mot ägg: Personer som inte kan äta äggrätter på grund av allergi bör inte vaccineras mot säsongsinfluensa.

Genomförande

Vaccinet ges vanligen under oktober- januari inför den kommande säsongen. Dosen ges intramuskulärt  i deltoideusmuskeln. Undantaget är Waranbehandlade där den ges djupt subkutant.

Biverkningar

Den vanligaste reaktionen efter vaccination är lokala besvär i form av rodnad och ömhet vid injektionsstället. Ibland förekommer kortvarig feber. Allvarliga överkänslighetsreaktioner är ytterst sällsynta.

Revaccination

Influensavirus är mycket föränderligt, och därför kan man insjukna i influensa flera gånger. Ibland räcker skyddet helt eller delvis under några års tid. Ibland, då influensavirus ändrat skepnad totalt, förloras all skyddseffekt. Vaccinets sammansättning anpassas efter den aktuella hotbilden och sker efter årlig rekommendation från Världshälsoorganisationen, WHO. Vanligen ingår tre olika virusstammar, ofta två av influensa typ A och en av typ B. Dagens influensavaccin är kortvarigt och gäller bara en säsong så ny vaccination måste därför genomföras inför varje influensasäsong.

Epidemiologi

Epidemiologi

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2011-12-01

Reviderad: 2016-01-28

Giltigt till och med: 2018-01-28

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, infektionskliniken, smittskyddsenheten

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Tell, Distriktsläkare, Råslätts vårdcentral Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Peter Iveroth, Smittskyddsläkare, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion

Uppdaterad: 2017-01-18
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion