Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Förmaksflimmer, flödesschema - behandlingsstart NOAK

1. Indikation

Icke- valvulärt förmaksflimmer hos vuxna och CHA2DS2-VASc ≥ 1 poäng (ej endast kvinna)

2. Kontraindikationer

a) Mekanisk hjärtklaffprotes

b) Signifikant (måttlig-uttalad) mitralisstenos

c) Nedsatt njurfunktion av viss dignitet - se FASS o ”Val av antikoagulantiapreparat …” i Fakta

d) Nedsatt leverfunktion av viss dignitet - se FASS.

e) Graviditet och amning

f) Pågående antikoagulantiabehandling

g) Läkemedelsinteraktioner - se FASS för fullständig information. Ex: Azol-antimykotika, cyklosporin, tacrolismus, rifampicin, karbamazepin, fenytoin, johannesört, ritonavir…

3. Kontrollera prover

a) Vikt och längd

a) Beställ blodstatus, kreatinin, PK (INR), APTT, ALAT,ALP, bilirubin.

b) Kontrollera att proverna är acceptabla.

4. Information och val av preparat

a) Välj NOAK-preparat i samråd med patienten se länk ”Val av antikoagulantiapreparat …”

Eliquis (apixaban)
5 mg x 2
2,5 mg x 2 (GFR 15-29 eller om 2 av 3 följande: >80 år, <60 kg, krea>133(GFR<50))

Xarelto (rivaroxaban)
20 mg x 1
15 mg x 1 (GFR 15-49)

Pradaxa (dabigatran)
150 mg x 2
110 mg x 2 (> 80 år, verapamil)
Överväg 110 mg x 2 (dyspepsi, < 50 kg, GFR 30-50, annan ökad blödningsrisk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Lixiana (edoxaban)
60 mg x 1
30 mg x 1 vid minst ett av följande:
- GFR 15-50 ml/min
- Vikt <=60 kg
- Samtidig användning av ciklosporin, dronedaron, erythromycin eller ketokonazol.

 

b) Lämna ” Patientinstruktion kring läkemedelsbehandling” (Höger box i Fakta dokumentet).

c) Recept till apoteket.

5. Informera AK-mottagningen

a) Fyll i och signera blankett i Cosmic under Blankettdelen/ Övriga/”AK-behandling – Nyinsättning”.

b) Skicka Vårdbegäran till AK-mottagningen och hänvisa till blanketten.

c) Märk journalen under OBSERVANDA i Cosmic enligt följande exempel ”Antikoagulantia – Eliquis".

Mer information

Detta är en fördjupning till Förmaksflimmer

Uppdaterad: 2017-09-19
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion