Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Rätt klädd och rena händer

All personal ska vara korrekt klädda och följa basala hygienrutiner vid all vårdnära kontakt med patienter. Detta är ett effektivt sätt att förhindra smittspridning mellan patienter och medverkar till att öka patientsäkerheten.

Landstinget i Jönköpings län har sedan flera år aktivt bedrivit detta arbete.

Nationella handhygienprojektet

Här hittar du alla dokument från nationella handhygienprojektet.

Affisch A3 Fem tillfällen liggande

Affisch A3 Fem tillfällen sittande

Affisch A3 Så desinfekterar du händerna

Affisch A3 Så spritar du händerna

Affisch A4 Fem tillfällen liggande

Affisch A4 Fem tillfällen sittande

Affisch A4 Så desinfekterar du händerna

Affisch A4 Så spritar du händerna

Allt du vill veta om handhygien folder

Modell för förbättrad handhygien folder

Mät förbrukningen formulär

Självskattning folder

Viktigt med handhygien folder

Viktigt med handskar folder

Kontaktperson

Karoline Johansson
hygiensjuksköterska

010-24 25082

Mer information

Bildspel Rätt klädd och Rena händer Powerpoint presentation
SOSFS 2007:19 Basala hygienrutiner; engelsk version

Uppdaterad: 2017-07-03
Karoline Johansson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion