Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Herpes simplex typ 1 och 2

Symtom

Vid primärinfektion kan man blir allmänpåverkad med feber och svullna lymfkörtlar.

  • blåsor och sårbildning
  • sveda och molande smärta
  • smärtsam miktion
  • återkommande sprickbildningar

Provtagning

PCR från sårbotten tas med steril provtagningspinne och skickas i urinodlingsrör med 0,5-1 ml steril koksaltlösning.

Behandling

Primär infektion behandlas med valaciklovir 500 mg, en tablett 2 gånger dagligen i 5-10 dagar alternativt aciklovir 200 mg, en tablett 5 gånger dagligen i 5 - 10 dagar. Vid recidiv ges aciklovir i samma dos under 3 - 5 dagar. Vid behov av långtidsprofylax kontakta STI-mottagningen. Gravida med herpesinfektion bör remitteras till kvinnokliniken.

Mer information

Detta är en fördjupning till STI

Uppdaterad: 2016-06-01
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion