Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Kondylom

Diagnostik och utredning

Symtom

Vårta genitalt som kan se olika ut men oftast är de

  • flikiga eller runda och lätt upphöjda
  • rosa, hudfärgade
  • kan ge klåda, sveda samt besvär vid samlag på grund av tendens till sprickor

Diagnostik

Klinisk bild, eventuellt px.

Behandling

Vid besvär pensla med podophyllotoxin 0,5% (blåfärgad Wartec, ofärgad Condyline) 2 gånger dagligen i 3 dagar/vecka, upp till 12 veckor. Vid behov förlängning upp till 24 veckor. Vid utebliven läkning remiss STI-mottagning.

Vid graviditet är podophyllotoxin kontraindicerat på grund av sin cytotoxiska effekt. Stor utläkningschans efter partus. Obetydlig smittorisk för barnet. Vid behov av behandling remiss till gynekolog eller hudläkare.

Kontroll efter behandling

Vid utebliven effekt remiss till STI-mottagningen.  Alla kvinnor över 23 år uppmanas följa ordinarie cellprovskontroller.
Alla kvinnor under 23 år med långvariga (>6 månader) besvär uppmanas ta kontakt med kvinnohälsovården för cellprov.  Vid dysplasi i cellprovet - remiss till kvinnokliniken.

Mer information

Detta är en fördjupning till STI

Uppdaterad: 2016-06-01
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion