Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mycoplasma genitalium

Diagnostik och utredning

Symtom

Som vid klamydia.

Provtagning

Tidigast 7-10 dagar efter smittotillfället. Urinprov (1:a portionen) i vanligt odlingsrör från både kvinnor och män.

Behandling

Azitromycin 500 mg x 1 dag 1, därefter 250 mg x 1 i 4 dagar. Vid behandlingssvikt ska partner undersökas eller patienten remitteras till STD-mottagning.

Kontroll efter behandling

Då mycoplasma genitalium inte lyder under smittskyddslagen finns ingen skyldighet till smittspårning. Personer med konstaterad smitta ska dock ta kontakt med de partner som också eventuellt kan bära på smittan då reinfektion till följd av obehandlad partner är vanligt förekommande.

Mer information

Detta är en fördjupning till STI

Uppdaterad: 2016-06-01
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion