Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Klåda

Klåda definieras som en önskan att klia sig. Vid många hudsjukdomar ingår klåda i sjukdomsbilden. Generaliserad klåda utan andra förändringar i huden är ofta ett diagnostiskt och behandlingsmässigt problem.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Patienter med lokaliserad och generaliserad klåda bör primärt diagnostiseras, utredas och behandlas i primärvården.

Patienter som inte svarar på adekvat behandling kan remitteras till hudspecialist.

Diagnostik och utredning

Anamnes  - tänk på följande bakomliggande orsaker:

 • Hudåkommor som t ex: torr hud, atopiskt eksem, övriga eksem, skabb, bullös pemfigoid, urtikaria, lichen ruber.
  Eksem
  Infestationer i huden
  Urtikaria
 • Läkemedel: framförallt vid nyinsatta läkemedel eller dosökning.
 • Bakomliggande sjukdom: hyper- hypothyreos, uremi/dialyspatienter, kronisk leversjukdom, AIDS, anorexi.  Avseende maligniteter riktad anamnesupptagning men ej allmän utredning. Vid misstanke om Morbus Hodgkin görs lungröntgen.

Status

Eventuella hudförändringar talande för bakomliggande sjukdom, palpation av lymfkörtelstationer och buk samt risptest för dermografism.

Senil klåda

50 % av individer > 70 år har besvär med klåda.

Lokaliserad klåda

 • Prurigo nodularis
 • Neurodermatit
 • Anal klåda - Klåda i vulva
 • Notalgia parestetika

Behandling

Mjukgörande krämer, lotioner kan gärna vara kylskåpskalla.
Sederande antihistamin till natten. 
Pröva grupp 2 - 3 steroid under begränsad tid.

Remiss för bad, UVB eller PUVA behandling, speciellt vid uremisk klåda men kan även hjälpa vid annan klåda.

Fastställt: 2010-04-28

Reviderad: 2016-08-15

Giltigt till och med: 2018-08-15

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2016-08-15
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion