Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Svampinfektioner i hud, naglar och munhåla

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Svampinfektioner i huden är vanliga. Patienterna kan i huvudsak skötas i primärvård.

Remiss till hudklinik/mottagning vid

  • tveksamhet om diagnos (negativt odlingssvar)
  • vid svamp i hårbotten (positivt odlingssvar)
  • vid kerion (djup svampinfektion) akutremiss

Undvik att påbörja svampbehandling om remiss planeras!

Diagnostik och utredning

Diagnosen kan ofta misstänkas på den kliniska bilden. Svampprov för odling och direktprov för mikroskopi tas med en skarp slev eller pincett från den fjällande periferin av utslaget. Från hårbotten tas även korta, brutna hårstrån och från nageln skrapas djupt under nageln. Prov skickas antingen torrt i provrör eller på Agarplatta (rikligt material). Prov för jästsvamp kan tas som vanlig bakteriell odling med frågeställning jästsvamp. Malassezia furfur (Pityriasis versicolor) kan påvisas vid mikroskopi, ej genom odling.  Svampodling ska tas före peroral behandling. Det tar flera veckor innan svar erhålles på dermatofytodling.

Svampinfektioner orsakas huvudsakligen av 2 svamptyper, dermatofyter (trådsvampar) och candida (jästsvampar).

Dermatofyterna smittar

  1. Från människa till människa (antropofila) och finns främst på fötter och i ljumskar.
  2. Från djur (katt, hund, marsvin, nötkreatur) till människa (zoofila). Lokaliserar sig då till smittstället t.ex. som ringorm.

Vid smitta från husdjur, be patienten ta kontakt med veterinär!

På behårad hud kan dermatofyten tränga djupt ned i huden och orsaka kraftig inflammation med abscesser så kallad kerion. Misstolkas ofta som bakteriella furunklar. Bland invandrarbarn från Afrika kan svamp i hårbotten ha en diskret bild som vid mjäll. Tänk på förekomst hos familjemedlemmar.

Dermatofyter (tinea)

Lokalisation Diff-diagnos Utvärtes behandl Invärtes behandl

Fot, interdigitalt fr.a. laterala tåinterstitier
Tinea of the right foot (Trichophyton mentagrophytes) (nytt fönster)

  Ekonazol eller Terbinafin Ej aktuell

Fötter, fotsulor
Tinea of both feet (trichophyton rubum) (nytt fönster)
 

 

Psoriasis
Pustulär plantar psoriasis (nytt fönster)
Eksem
Chromate dematis from leather in shoes (nytt fönster)
Atopiska vinterfötter
Atopic winter feet in children (nytt fönster)
 

Ekonazol eller Terbinafin Terbinafin

Ljumske - vanligt hos män
Tinea cruris (Trichophyton rubum) (nytt fönster)
 

Erytrasma
Erytrasma (nytt fönster)
Invers psorisasis
Invers psoriasis (nytt fönster)
Intertrigo
Intertrigo (nytt fönster)
 

Ekonazol eller Terbinafin Ej aktuell

Hand - oftast ensidig
Tinea of the left hand (Trichophyton rubum) (nytt fönster)
Tinea of the right hand (Trichophyton rubum) (nytt fönster)

 

Eksem (nytt fönster)
Keratotic hand exzema (nytt fönster)
Psoriasis of the hands (nytt fönster)
Granuloma annulare (nytt fönster)
 

Ekonazol eller Terbinafin Ej aktuell

Fingernaglar
 

Onychomycosis and dermatophytosis (nytt fönster)

Psoriasis
Psoriasis of the nails - onycholysis and subungual lesions (nytt fönster)
Onykolys
Onycholysis (nytt fönster)
Trauma
Onychotillomarnia (nytt fönster)

Amorolfin Terbinafin

Tånaglar
Onychomycosis (nytt fönster)
supeficial white onychomycosis (nytt fönster)

Psoriasis

Onykolys

Trauma
Nail dystrophy following sport (danisch hand ball) (nytt fönster)
 

Amorolfin Terbinafin

Bål
Tinea corporis (trichophyton mentagrophytes) in two brothers (nytt fönster)
Tiena of the trunk (trichophyton rubrum) (nytt fönster)

 

 

Nummulärt eksem
Numular eczema of the legs (nytt fönster)

Psoriasis
Plaque-type psoriasis (nytt fönster)

Pityriasis rosea
Pityriasis rosea with herald patches (nytt fönster)

Ekonazol eller Terbinafin Eventuellt terbinafin

 Hårbotten

Tinea capitis causes by Microsporum canis (nytt fönster)

Tinea capitis caused by trichophyton violaceum (nytt fönster)

Kerion of the scalp caused by trichophyton verrucosum (nytt fönster)

 

 

Psoriasis
Plaque-type psoriasis of the scalp (nytt fönster)
DLE
Discoid lupus erythematosus on the scalp (nytt fönster)
Trichotillomani
Trichotillomania with broken hairs (nytt fönster)
Seborroisk dermatit
Seborrhoeic dermatisis of the scalp (nytt fönster)

Remiss till hudspecialist  

Skäggbotten
Kerion of the beard area caused by trichophyton verrucosum (nytt fönster)
 

Follikulit
Sycosis barb ae (nytt fönster)

Pseudofollikulitis
Pseudofolliculitis in the area of the beard (nytt fönster)
 

Furunkulos

Remiss till hudspecialist  

 

Jästsvamp infektion

Candida albicans förekommer som normalflora i munhåla och mag-tarmkanal. Kan framkalla opportunistiska infektioner.

Predisponerande faktorer: fuktiga hudveck, diabetes mellitus,  graviditet, våtarbete och behandling med bredspektrumantibiotika och immunosuppressiva läkemedel.

Lokalisation Klinisk bild Diff diagnos Behandl

Munhåla

Candidasis of the oral mucosa (nytt fönster)
 

Vita beläggningar, rodnade slemhinnor, ofta munvinkel-fissurer Lichen ruber, leukoplaki Se länk ovan munhålecandidos

Genitalorgan
Candidiasis of the vulva (nytt fönster)

Candidiasis of the penis (nytt fönster)
 

Kliande vulvovaginit, rodnade slemhinnor. Hos män rodnad på glans Psoriasis, lichen ruber, lichen sclerosus et atrophicus Ekonazol

Hudveck
Candidiasis under pendulous breasts (nytt fönster)
 

Röd, glänsande, irriterad hud Psoriasis, seborroiskt eksem, intertrigo Ekonazol

Nagelband
Chronic paronychion (nytt fönster)
 

Kronisk paronyki Eksem, bakteriell paronyki Ekonazol

 

Pityriasis versicolor

Orsakas av Malassezia furfur (en lipofil jästsvamp) som tillhör normalfloran.

Klinisk bild Diff diagnos Behandl

Hyvelspånsfenomen, smutsbruna fläckar,  hypopigmenterade fläckar beroende på hudens pigmentering

Pityriasis vesicolor in winter (temperate climate) (nytt fönster)
Pityriasis vesicolor in summer (temperate climate) (nytt fönster)

 

Vitiligo, pityriasis alba, seborroiskt eksem

 

Lokalbehandling med selensulfid enligt FASS.
Ekonazol.

Follikuliter
Pityrosporum folliculitis (nytt fönster)
 

Acne  

 

Prevention

Fotsvamp, 1177

Behandling

Terapi

Se faktarutor ovan!

Oftast räcker lokalbehandling vid begränsad svampinfektion. Om däremot peroral behandling övervägs - tag alltid svampodling först.

Peroral behandling kan vara indicerad vid nagelmykos (fingernaglar, tveksamt vid tånaglar). Bäst resultat ses med terbinafin som ger utläkning i 75 - 80 %, dock hög recidivrisk.
Peroral behandling kan också vara indicerad vid mockasin fotsvamp eller utbredd svamp.

Läkemedel vid infektioner i hud, naglar och munhåla

Svampinfektioner, Hud, Rådgivande läkemedelslistan, Läkemedel, Region Jönköpings län

Omvårdnad

Fotsvamp, Egenvård, Hälsa och vård, Landstinget i Jönköpings län

Fastställt: 2010-03-03

Reviderad: 2016-08-15

Giltigt till och med: 2018-08-15

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Solveig Odu, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2016-09-29
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion