Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Svampinfektioner i hud, naglar och munhåla

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Svampinfektioner i huden är vanliga. Patienterna kan i huvudsak skötas i primärvård.

Remiss kan skickas till hudklinik/mottagning vid

 • tveksamhet om diagnos (negativt odlingssvar)
 • vid svamp i hårbotten (positivt odlingssvar)
 • vid kerion (djup svampinfektion) akutremiss

Undvik att påbörja svampbehandling om remiss planeras!

Diagnostik och utredning

Svampinfektioner orsakas huvudsakligen av 2 svamptyper, dermatofyter (trådsvampar) och candida (jästsvampar).

Diagnosen kan ofta misstänkas på den kliniska bilden. Svampprov för odling och direktprov för mikroskopi tas med en skarp slev eller pincett från den fjällande periferin av utslaget.

Från hårbotten tas även korta, brutna hårstrån och från nageln skrapas djupt under nageln. Prov skickas antingen torrt i provrör eller på Agarplatta (rikligt material).

Prov för jästsvamp kan tas som vanlig bakteriell odling med frågeställning jästsvamp. Malassezia furfur (Pityriasis versicolor) kan påvisas vid mikroskopi, ej genom odling. Svampodling ska tas före peroral behandling. Det tar flera veckor innan svar erhålles på dermatofytodling.

Dermatofyterna smittar

 1. Från människa till människa (antropofila) och finns främst på fötter och i ljumskar.
 2. Från djur (katt, hund, marsvin, nötkreatur) till människa (zoofila). Lokaliserar sig då till smittstället till exempel som ringorm.

Vid smitta från husdjur, be patienten ta kontakt med veterinär!

På behårad hud kan dermatofyten tränga djupt ned i huden och orsaka kraftig inflammation med abscesser så kallad kerion. Misstolkas ofta som bakteriella furunklar. Bland invandrarbarn från Afrika kan svamp i hårbotten ha en diskret bild som vid mjäll. Tänk på förekomst hos familjemedlemmar.

Dermatofyter (tinea)

Lokalisation Diff-diagnos Utvärtes behandl Invärtes behandl

Foto - Fot, interdigitalt framförallt laterala tåinterstitier (nytt fönster)

  Terbinafin eller Ekonazol Ej aktuell

Foto - Fötter och fotsulor (nytt fönster)
 

 

Terbinafin eller Ekonazol Terbinafin

Foto- Ljumske, vanligt hos män (nytt fönster)
 

Terbinafin eller Ekonazol Ej aktuell

 

Terbinafin eller Ekonazol Ej aktuell

Foto - Fingernaglar (nytt fönster)

 • Amorolfin
 • Ciklopirox (receptbelagt)
Terbinafin

Foto - trauma tånaglar (nytt fönster)
 

 • Amorolfin
 • Cikloprox (receptbelagt)
Terbinafin

 

 

Terbinafin eller Ekonazol Eventuellt terbinafin

 

 

 • Eventuellt remiss till hudspecialist bör övervägas
 • Terbinafin
 

Foto - Skäggbotten (nytt fönster)
 

 • Remiss till hudspecialist bör övervägas
 • Terbinafin
 

 

Jästsvamp infektion

1. Candida. Candida albicans förekommer som normalflora i munhåla och mag-tarmkanal. Kan framkalla opportunistiska infektioner.

Predisponerande faktorer: fuktiga hudveck, diabetes mellitus, graviditet, våtarbete och behandling med bredspektrumantibiotika och immunosuppressiva läkemedel.

Lokalisation Klinisk bild Diff diagnos Behandl
Kliande vulvovaginit, rodnade slemhinnor. Hos män rodnad på glans Psoriasis, lichen ruber, lichen sclerosus et atrophicus Vulvo-vaginala flytningar och klåda

Foto - Hudveck (nytt fönster)
 

Röd, glänsande, irriterad hud Psoriasis, seborroiskt eksem, intertrigo Ekonazol eventuellt kombinationspreparat med mild steroid

Foto - Nagelband (nytt fönster)
 

Kronisk paronyki Eksem, bakteriell paronyki

Ekonazol

Försämras i fuktig miljö

 

Pityriasis versicolor

2. Malassezia. Orsakas av Malassezia furfur (en lipofil jästsvamp) som tillhör normalfloran.

Diagnos Klinisk bild Diff diagnos Behandl
Pit. vers.

Hyvelspånsfenomen, smutsbruna fläckar,  hypopigmenterade fläckar beroende på hudens pigmentering

 

Vitiligo, pityriasis alba, seborroiskt eksem

 

Lokalbehandling med selensulfid enligt FASS.
Ekonazol.
Foto - Follikuliter (nytt fönster)

Malassezia follikulit
 

Acne
 • Selsunshampo
 • Selensulfid enligt FASS

 

Prevention

Fotsvamp, 1177

Behandling

Terapi

Se faktarutor ovan!

Oftast räcker lokalbehandling vid begränsad svampinfektion. Om däremot peroral behandling övervägs - tag alltid svampodling först.

Peroral behandling kan vara indicerad vid nagelmykos (fingernaglar, tveksamt vid tånaglar). Bäst resultat ses med terbinafin som ger utläkning i 75 - 80 %, dock hög recidivrisk.
Peroral behandling kan också vara indicerad vid mockasin fotsvamp eller utbredd svamp.

Omvårdnad

Fotsvamp, Egenvård, Hälsa och vård, Landstinget i Jönköpings län

Fastställt: 2010-03-03

Reviderad: 2016-08-15

Giltigt till och med: 2018-08-15

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Solveig Odu, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2017-10-05
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion