Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Tyreoideasjukdom under graviditet och postpartum

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vid inskrivningssamtalet i kvinnohälsovården kan barnmorskan fånga upp om den gravida kvinnan har tyreoideasjukdom. Barnmorskan i kvinnohälso-vården ansvarar alltid för att den initiala provtagningen görs.

Lokala tillämpningar

I de tre sjukvårdsområdena är handläggningen något olika. Det finns lokala vårdprogram som handlägger Tyroideasjukdom under graviditet, se länkar.

Kvinnokliniken Eksjö

Graviditet och sköldkörtelsjukdom (begränsad behörighet, word, nytt fönster)

Kvinnokliniken Ryhov

Tyroideasjukdom och graviditet (begränsad behörighet, Pdf nytt fönster)

Kvinnokliniken Värnamo

Tyroideasjukdom under graviditet (begränsad behörighet, Pdf nytt fönster)

Uppföljning

Patienter med tyreoideasjukdom följs upp av sin ordinarie läkare. Patienterna informeras om att de bör kontakta sin läkare och kontrollera sin sköldkörtelfunktion efter graviditeten.

Har patienten blivit insatt på Levaxin under graviditeten bör remiss skrivas till primärvården för uppföljning.

Fastställt: 2009-08-19

Reviderad: 2016-04-05

Giltigt till och med: 2018-04-05

Fastställt av: Medicinsk programgrupp endokrinologi och hypertoni och primärvård

Ansvarig grupp: Endokrinologi

Granskat av grupp: Endokrinologi

Kontaktperson för innehåll:

Anders Tengblad, Distriktsläkare, Wetterhälsan, Privata vårdgivare

Författare:

Referenser

  • Marsal K och Gennert L, Obstretik i öppen vård sid 211-12
  • Läkartidningen 1999, 88:519-20
  • Läkartidningen 2002; 99:899-903
Uppdaterad: 2016-06-01
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion