Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Adrenalt Incidentalom (AI)

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Nyupptäckta expansiviteter i binjurarna ska normalt inte handläggas i primärvården utan remitteras enligt följande:

Patienter med känd malignitet (incidentalomet kan misstänkas vara en metastas) handläggs av läkare som normalt behandlar den primära maligniteten (medicinläkare, kirurg, onkolog), vid behov i samråd med endokrinolog.

Övriga bör remitteras till endokrinolog.

Mer information: Hänvisning till Nationella riktlinjer på Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin:
Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin (nytt fönster)

Fastställt: 2013-03-25

Reviderad: 2017-01-04

Giltigt till och med: 2019-01-04

Fastställt av: Medicinsk programgrupp endokrinologi och primärvård

Ansvarig grupp: Endokrinologi

Granskat av grupp: Endokrinologi

Kontaktperson för innehåll:

Anders Tengblad, Distriktsläkare, Wetterhälsan, Privata vårdgivare

Författare:

Anders Magnusson, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2017-01-04
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion