Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Behandlingsresistens

  • Behandlingsresistens föreligger när en patient inte uppnår målblodtrycket på  < 140/90 trots livsstilsåtgärder och minst 3 antihypertensiva läkemedel i adekvata doser, varav ett skall vara ett diuretikum.
  • Patienten bör genomgå hemblodtrycksmätning eller 24 h/BT-mätning för att utesluta vitrockshypertoni.
  • En vanlig orsak till behandlingsresistens är bristande compliance och det är därför särskilt viktigt att kontrollera att patienten tar sin blodtrycksmedicin som ordinerat.

Andra orsaker till behandlingsresistens är:

  • Övervikt eller kraftig viktökning
  • Alkoholöverkonsumption
  • Högt saltintag
  • Sömnapné
  • Njursjukdom
  • Endokrina orsaker

       -  Primär hyperaldosteronism. Ofta, men inte alltid, associerat med lågt Kalium/s.
       Initial utredning med s-aldosteron/renin-kvot. Remittera vid förhöjd kvot.       
       Spironolakton i dos 25-50 mg kan vara effektivt oavsett om patienten har primär hyperaldosterionism eller inte.
       - Feokromocytom. Ofta symptomersom till exempel anfallsvis hjärtklappning, svettningar och huvudvärk.
       Utredning med dU-MNA/MA.
       -  Njurartärstenos. Utredning med doppler njurartär vid klinisk fysiologisk avd.
       Tänk gärna på detta tillstånd hos unga kvinnor ( fibromuskulär dysplasi).

Mer information

Detta är en fördjupning till Fakta Hypertoni

Uppdaterad: 2016-06-09
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion