Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Flödesschema för astmadiagnostik

Basalt födesschema för diagnostik (Läkemedelsboken 2014)

(Från "Läkemedelsbehandling vid astma - behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket 3:2015", sid 27.)

Mer information

Detta är en fördjupning till Astma hos vuxna

Uppdaterad: 2016-06-01
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion