Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mensförskjutning

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Ska skötas av primärvårdens läkare.

Diagnostik och utredning

Nedanstående förslag till menstruationsförskjutning behöver inte föregås av undersökning.

Behandling

Med gestagener

Vid önskemål om att förskjuta menstruation kan detta göras med tabletter innehållande noretisteron (Primolut-Nor) eller medroxyprogesteronacetat (Provera) 10 mg dagligen.

Tablettbehandlingen med Primolut-Nor startas senast 3 dagar före väntad mens och behandlingstiden bör inte överstiga 2 veckor. För Provera gäller cirka 1 vecka före väntad mens med start av behandling.

Blödning inträffar 2-3 dagar efter avslutad behandling.

Oftast används T.Primolut-Nor 5 mg x 2 som är något mera potent än Provera men om graviditet planeras föredras Provera pga viss risk för virilisering av kvinnliga foster med noretisteron.

Med p-piller

Använder kvinnan kombinerade p-piller och önskar mensförskjutning hänvisas till respektive p-pillersort i FASS eftersom det skiljer mellan monofasiska och trifasiska p-piller.

Om användning av monofasiska p-piller ss Prionelle/(andra generika) 21 fortsätter kvinnan utan uppehåll med nästa tablettkarta. Förskjutningen pågår så länge kvinnan önskar fram tills andra kartan är slut. Normalt görs sedan 7 dagars uppehåll innan ny karta påbörjas.

Vid användning av Prionelle/(andra generika) 28 hoppar kvinnan över placebotabletterna och fortsätter på en ny karta. När placebotabletterna är intagna påbörjas ny karta som vanligt.

Fastställt: 2010-11-24

Reviderad: 2016-04-05

Giltigt till och med: 2018-04-05

Fastställt av: Medicinsk programgrupp kvinnohälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annegret Sauer, Distriktsläkare, Smålandsstenars vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Christina Gunnervik, Verksamhetschef, Kvinnokliniken Värnamo sjukhus, Kirurgisk vård

Uppdaterad: 2016-06-01
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion