Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Antikonception

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Hänvisning tlll ungdomsmottagning respektive kvinnohälsovård.

Behandling

Hormonella preventivmedel finns i form av kombinationer av östrogener och gestagener respektive enbart gestagener.

Akut p-piller

Akutpreventivmedel kan användas som nödlösning efter oskyddat samlag för att förhindra oönskad graviditet. Metoden är inte helt tillförlitlig.

Tabletterna tas så snart som möjligt efter oskyddat samlag. Receptfria preparat finns på Apoteket och kan ha effekt om det tas inom 72 timmar, ellaOne kan ha effekt om det tas inom 5 dygn.

Eftersom kvinnan inte har tillförlitlig prevention bör man hänvisa henne till Preventivmedelsmottagning för rådgivning snarast samt graviditetstest efter 3 veckor pga metodens osäkerhet.

Gestagena metoder

Gestagena metoderna finns som tabletter, implantat, hormonspiral och p-spruta. Säkerheten varierar något mellan de olika metoderna. Högdosgestagen (Depo-Provera) är ett mycket säkert preventivmedel. Viss risk för benskörhet vid långtidsbehandling föreligger dock. Ingen ökad trombosrisk anses föreligga med gestagena metoder.

Kombinerade p-piller

Monofasiska p-piller är förstahandsval vid nyinsättning av preventivmedel (Prionelle/generika) enligt mallar i Cosmic.

Kombinerade hormonella preventivmedel finns som tabletter, plåster och vaginalinlägg. Alla kombinerade hormonella metoder har god preventiv effekt men en något ökad risk för trombos.

Icke-hormonella metoder

Kopparspiral och pessar utprovas inom kvinnohälsovården/ungdomsmottagning.

Subventionering av preventivmedel till unga kvinnor

Preventivmedel till unga kvinnor (nytt fönster)

Fastställt: 2011-06-03

Reviderad: 2016-04-05

Giltigt till och med: 2018-04-05

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Kvinnohälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annegret Sauer, Distriktsläkare, Smålandsstenars vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2017-06-21
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion