Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Amningskomplikationer

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vid amningsrelaterade problem eller misstanke om amningskomplikation hänvisas patienten till amningsmottagning på respektive BB/kvinnoklinik eller till BVC.

I Region Jönköpings län finns en gemensam amningsstrategi för Kvinnohälsovård, Förlossning, BB, Neonatalavdelning/ Barnklinik och Barnhälsovård.

Amningsstrategi, Region Jönköpings län

Fastställt: 2015-05-28

Reviderad: 2016-04-05

Giltigt till och med: 2018-04-05

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Kvinnohälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annegret Sauer, Distriktsläkare, Smålandsstenars vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2017-06-21
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion