Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Riktlinjer för fördelning av akuta patienter mellan primärvård och gynekologi

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Övegripande målsättning är att alla patienter som inte behöver specialistnivåns resurser ska handläggas i primärvården såväl dagtid som under jourtid.

Akuta tillstånd som primärt skall bedömas av gynekolog graviditetskomplikation (blödningar, smärta med mera)

  • misstanke om extrauterin graviditet
  • våldtäkt kvinna
  • kvinna med lågt sittande buksmärtor där gynekologisk eller kirurgisk sjukdom kan förklara tillståndet är gemensamma fall för kvinnokliniken och kirurgkliniken.

Fastställt: 2011-11-18

Reviderad: 2017-06-20

Giltigt till och med: 2019-06-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Kvinnohälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annegret Sauer, Distriktsläkare, Smålandsstenars vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2017-06-20
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion