Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Alkohol, Resurspersoner

Mattias Jonsson
folkhälsoplanerare med länsansvar för alkohol- och tobaksprevention
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län

036-32 41 89

Lars-Göran Persson
medicinskt sakkunnig, distriktsläkare
FoU-enheten
Region Jönköpings län

036-32 52 05

Mer information

Detta är en fördjupning till Levnadsvanor - Alkohol

Uppdaterad: 2016-06-01
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion