Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Främre korsbandsskada, behandlingsriktlinjer

Behandling

Utredning på ortopedmottagning

När kliniskt status är tydligt för främre korsbandsruptur remitteras patienten till sjukgymnast enligt nedan och erbjuds återbesök till korsbandsoperatör 3 månader efter skadan för ställningstagande till rekonstruktion. Vid enstaka tillfällen kan det vara aktuellt med subakut rekonstruktion. Detta oftast vid kombinationsskador och/eller mycket hög aktivitetsnivå. Dock ej före knäleden svullnat av och normal rörlighet uppnåtts, vanligtvis minst sex veckor efter skada.

Om främre korsbandsruptur misstänks men ej är kliniskt tydligt och då kombinationsskada misstänks ska MR beställas. Remiss till sjukgymnast skickas.

Vid låst knä ska patienten artroskoperas inom några dagar.

Vid den kliniska kontrollen efter ca två veckor kommer en del patienter att vara förbättrade och inte ha några tecken till allvarlig skada. Dessa patienter avslutas och får sköta rehabiliteringsträningen själva.

Konservativ behandling

Alla patienter med främre korsbandsskada ska tidigt remitteras till sjukgymnast för rehabilitering. Remiss till ortopedsjukgymnast för funktionsbedömning ska också skickas och görs via ortopedläkare. Funktionsbedömning utförs ungefär 2 månader efter skadan. Rehabilitering vid konservativ behandling tar ca 6 månader.

Mål med sjukgymnastik är att återfå god rörlighet, koordination och minst 90% av styrka i det skadade benet. Många får god knäfunktion efter strukturerad rehabilitering. Viss aktivitetsanpassning är oftast nödvändig. Många patienter kan kompensera för sin skada och återgå till rekreationsidrott.
Främre korsbandskada, sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer för vårdgivare, Länssjukhuset Ryhov

Kirurgisk åtgärd

När sjukgymnastisk rehabilitering ej ger önskad stabilitet ska rekonstruktion övervägas.

Patienter med hög aktivitetsnivå och symtomgivande instabilitet rekommenderas operation efter adekvat sjukgymnastkontrollerad rehabiliteringsträning. Kombinationsskada ökar indikationen för rekonstruktion, särskilt om det föreligger en suturerbar meniskskada.

Patienter med lägre funktionella krav kan också bli föremål för rekonstruktion om de har symtomgivande instabilitet, men då ska rehabiliteringen bedrivas minst 6 månader.

Operationens syfte är att förbättra stabilitet och funktion. Risken för nya associerade skador som meniskskador minskas men operationen minskar ej risken för framtida artrosutveckling. Främre korsbandsruptur är en allvarlig knäskada som ökar risken för framtida artrosutveckling oavsett behandling.

Operation utförs oftast som dagkirurgi. Vanligast är rekonstruktion med hamstringssenor, alternativet är att den mellersta delen av patellarsenan används. Instruktioner ges av sjukgymnast innan patienten lämnar sjukhuset. Kryckor används 2 – 4 veckor.

Uppföljning

Vid konservativ behandling

Återbesök till sjukgymnast efter två veckor, återbesök till läkare efter sex veckor. Återbesök till sjukgymnast efter 20 veckor för funktionsbedömning.Bedömning hos sjukgymnast med KOOS*, EQ5D* och funktionella tester samt patientskattning av funktionsnivåer, t ex Lysholms Score eller Tegne´rs Score inför träningsperiod samt uppföljning 20 veckor senare.

Vid kirurgisk åtgärd

Preoperativ bedömning hos sjukgymnast med KOOS*, EQ5D* och funktionella tester samt patientskattning av funktionsnivåer, t ex Lysholms Score eller Tegne´rs Score.

Suturtagning hos distriktssköterska ca två veckor postoperativt.
Förbandsrutiner i samband med ortopedisk kirurgi, Länssjukhuset Ryhov (begränsad läsbehörighet, nytt fönster)


Uppföljning hos sjukgymnast två veckor
postoperativt enligt checklista, samt uppföljning sex veckor postoperativt till operatör. 

Uppföljning hos sjukgymnast 20 veckor postoperatvt KOOS*, EQ5D* och funktionella tester samt patientskattning av funktionsnivåer, t ex Lysholms Score eller Tegne´rs Score.

*registreras i Korsbandsregistret.

Kvalitetsindikatorer

Registrera patient i Svenska korsbandsregistret
Patientenkät, Svenska korsbandregistret (nytt fönster)

Mer information

Detta är en fördjupning till Traumatiska knäskador.

Uppdaterad: 2016-06-01
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion