Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Antidepressiva vid neuropatisk smärta

Amitriptylin

Amitriptylin är det mest studerade antidepressiva vid neuropatisk smärta. Startdos är 10 mg till kvällen och därefter doshöjning en gång per vecka. Underhållsdos mellan 30-75 mg och hela dosen ges vid samma tillfälle. Biverkningarna är oftast den begränsande faktorn.

Duloxetin

Antidepressiva av typen SNRI kan provas om amitriptylin misslyckats. Inital dos 30 mg, som ökas till 60 mg efter en vecka.

Klomipramin

Enligt dokumentation likvärdigt med amitriptylin men lokal erfarenhet gäller främst amitriptylin.

Venlafaxin

Har inte samma dokumentation som duloxetin.

Uppdaterad: 2016-06-01
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion