Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Glaskroppsavlossning -Ännu ej fastställt

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Handläggs av ögonläkare. Patienten kan hänvisas till ögonmottagning samma dag vid kontakt dagtid. Hänvisas till ögonmottagning dagen därpå vid kontakt kvälls-/nattetid.

Diagnostik och utredning

Etiologi

Med stigande ålder sker förändringar i glaskroppen och glaskroppsmembranet. Membranet kan brista vilket ger upphov till grumlingar i synfältet. Ibland kan det medföra skada av näthinnan i form av rupturer och i en del fall näthinneavlossning. Det är skälet till att man ska göra ögonundersökning vid glaskroppsavlossning.

Symtom

Nytillkomna grumlingar i synfältet (som regel drabbas ett öga i sänder). Ibland ses också ljusfenomen som kan upplevas som blixtar. Tät skugga i synfältet kan vara tecken på näthinneavlossning.

Vid förekomst av små grumlingar i synfälten, som funnits i flera månader utan andra symtom, behöver man inte söka ögonläkare.

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Författare:

Uppdaterad: 2017-04-11
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion