Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Logopediska riktlinjer för röststörningar

Innehåll på sidan

Bakgrund

Vid röstbesvär kan rösten låta hes och skrovlig och den drabbade kan ha svårt att göra sig hörd. Man kan också ha röstbesvär som inte hörs utan bara upplevs som trötthet och värk i musklerna kring struphuvudet. Ibland kan tröttheten kännas som en klump i svalget.
Många personer har röstkrävande yrke. T.ex. lärare, förskolepersonal och säljare.
Det ställer stora krav på rösten och ibland orkar inte rösten med och man blir hes eller känner trötthet i musklerna i röstorganen. Rösten påverkas också av trötthet, stress, bullrig miljö och sinnesstämning. Röstproblem kan också uppstå i samband med sjukdom, operation eller olycksfall som skadat stämbanden eller nerverna som styr dem.

Indikationer för logopedisk utredning

  • Om man ofta är trött i rösten
  • Om man är hes en längre tid
  • Om man har svårt att göra sig hörd

Remiss

Remiss skickas till en öron- näs- och halsspecialist, som först inspekterar stämbanden och vid behov skickar remiss till logoped.

Logopedisk utredning

Logopeden gör en akustisk och auditiv bedömning av rösten. Tillsammans med öronläkarens larynxstatus utgör resultatet en grund för beslut om fortsatta åtgärder och typ av röstbehandling.

Indikationer för logopediska behandlingsåtgärder

Personen har ett yrke där en god röstfunktion är av stor vikt. Även andra personer som har svårt att kommunicera p.g.a. en otillräcklig röstfunktion.

Logopediska behandlingsåtgärder

Logopedens roll är att ge råd och information om röstanvändning och att ge röstterapi d.v.s. ett slags sjukgymnastik för rösten för att man ska lära sig att använda musklerna och andningen på ett mer skonsamt sätt. Ibland blir det aktuellt med medicinsk behandling (kirurgi, läkemedel). I sådana fall är i regel behandling hos logoped ett komplement för att nå bästa möjliga resultat.
Röstterapi syftar till att ändra röstvanor och använda rösten på ett mer skonsamt sätt.

Vi upprättar individuell handlingsplan tillsammans med patienten. Den kan innehålla enstaka besök med rådgivning eller ett flertal besök med röstträning inklusive noggranna instruktioner för hemträning. Övningarna innehåller andningsteknik, kroppshållning och ljudövningar som syftar till en mer skonsam användning av rösten. Antalet behandlingstillfällen varierar mellan 5 och 8.
Logopeden vill med dessa insatser uppnå minskade subjektiva besvär så att rösten inte vållar obehag utan fungerar i såväl arbetet som på fritiden.

I vissa fall kan personen vara i behov av en röstförstärkare – ett hjälpmedel som förskrivs av logoped och lånas från hjälpmedelscentralen.

Mätetal och mål

Mål: Personen med röstbesvär ska ha tillägnat sig en bättre röstteknik för att kunna använda rösten på ett riktigare sätt.

Mätetal: 80% av patienterna med röstbesvär ska ha uppnått det individuella behandlingsmålet.

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Öron, näsa och hals.

Mer information

Detta är en fördjupning till Heshet och annan upplevd röststörning

Uppdaterad: 2017-03-24
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion