Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Njursten

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Misstänkt njurstenssmärta hänvisas till primärvård dagtid och kvällar. Övriga tider till akutmottagning.

Symtom

 • Intervallartad smärta i flanken med utstrålning mot rygg eller ljumske. Vid lågt sittande sten föreligger ofta trängningar.
 • Patienten ligger i princip aldrig still på en brits.
 • Hematuri förekommer men oftast enbart mikroskopiskt.
 • Ibland ger njurstenar inga symtom alls.
 • Patienter med nedsatt njurfunktion och obstruerande uretärsten får inte alltid ont, på grund av oförmåga att bygga upp ett hög tryck.
 • OBS! Pyelit med symtom vid  avstängt hinder (Pyelit, avstängd - arbetsunderlag PM, (begränsad läsbehörighet)

Diagnostik och utredning

 • Utrusta patient med recept Diklofenak supp 50 mg vid behov.
 • Remiss till röntgen (OBS ej gravida)  som ska göras  inom 2 veckor. Om patienten < 40 år rekommenderas  urografi. Om patienten  > 40 år rekommenderas  sten-CT (inte ultraljud).
 • Fråga efter sten, storlek, läge och stas.
 • Tag S-kreatinin, S-calcium och S-urat.

Prevention

 • Patienten bör försöka upprätthålla en urinvolym på cirka 2 liter/dygn.
 • Några dietinskränkningar är som regel inte nödvändiga.

Behandling

NSAID-preparat, exempelvis Diklofenak 50–75 mg intramuskulärt eller som stolpiller. Dosen kan upprepas till maxdos 150 mg/dygn. Alternativt ges Spasmofen subkutant eller som stolpiller. OBS! Till gravida får inte Diklofenak ges. Ge Spasmofen alternativt Ketogan. Remiss skrivs till  kvinnokliniken för uppföljning.

Om patienten inte blir smärtfri och/eller om patienten uppvisar  infektionstecken:

Patienten ska skickas till kirurgakuten.

Om patienten blir smärtfri och inte har infektionstecken:

Se handläggning under "Diagnostik och utredning".

Sjukskrivning

Vid akut njurstensanfall med spontan stenavgång är kortare sjukskrivning på grund av smärtor upp till 1 vecka vägledande.

Uppföljning

Handläggning efter röntgen, om röntgen visar stenfrihet:

 • Informera patienten brevledes.
 • Upp till 90 % av alla stenar avgår spontant.
 • Bara 1 av 3 patienter noterar att stenen har passerat.

Handläggning efter röntgen, om röntgen visar sten:

 • Njurbäckensten och uretärstenar större eller lika med 6 mm ska remitteras till urologen.
 • Uretärsten < 6 mm diameter kan förväntas avgå spontant. Följs med urografikontroll efter 4-6 veckor om inte kraftig hydronefros föreligger (tablett Alfuzosin 10 mg 1 x 1 kan underlätta för stenen att passera och kan ges till  både män och kvinnor). Om uretärsten inte avgått, remiss till urologen.
 • Små millimeterstora calyxstenar utan symtom behöver inte behandlas eller kontrolleras.
 • Större och symtomgivande calyxstenar, remiss till urologen.
 • Vid upprepade stenanfall: remiss till urologen för utredning.
 • Remissen ska innehålla kort anamnes, eventuella andra sjukdomar, längd, vikt, labb, mediciner  och röntgen alt hänvisning till uppgifter om detta som finns tillgängliga i Cosmic.

Fastställt: 2012-12-03

Reviderad: 2016-04-14

Giltigt till och med: 2018-04-14

Fastställt av: Medicinsk programgrupp urologi och primärvård

Ansvarig grupp: Urologi

Granskat av grupp: Urologi

Kontaktperson för innehåll:

Bruno Larsson, Överläkare, Urologkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Heimo Lücht, Överläkare, Urologkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Anders Ramsing, Överläkare, Urologkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Författare:

Bruno Larsson, Överläkare, Urologkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Heimo Lücht, Överläkare, Urologkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby Vårdcentral, Privata vårdgivare

Martin Lägervik, Distriktsläkare, Bankeryds vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Uppdaterad: 2017-05-31
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion