Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Psykiatri, sydöstra sjukvårdsregionen

Landstingen i Kalmar, Östergötlands och Jönköpings län fastställer gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet.

Ansvarig

Bo-Kenneth Knutsson
Ordförande i regional medicinsk programgrupp psykiatri
Sydöstra sjukvårdsregionen

Vårdriktlinjegrupp psykiatri

Mer information

Riktlinje depression 2014, sfbup (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare