Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Öronsjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Landstingen i Kalmar, Östergötlands och Jönköpings län fastställer gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet.

 

Ansvarig

Elina Mäki Torko
Ordförande i regional medicinsk programgrupp öronsjukvård
Sydöstra sjukvårdsregionen

Mer information

xx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Vårdtjänster