Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Referenser

 • HSL (1982:763) 2 g §
 • Lundin, K., Näsvall, A., Köbler,S., Linde,G., Rask-Andersen, H. 2013. Cochlear implantation in the elderly. Cochl Impl Int 14: 92-7.
 • Nationella Medicinska Indikationer. Indikation för unilateralt kokleaimplantat till vuxna. Rapport 2011:04: 1-20.
  (http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nationella-indikationer-unilateralt-kokleaimplantat-vuxna.pdf)
 • Mäki-Torkko, E., Vestergren, S., Harder, H., Lyxell, B. 2014. Disabil Rehabil (accepterad för publicering)
 • Rubinstein, JT., Parkinson, WS., Tyler RS., Gantz, BJ. 1999. Residual speech recognition and cochlear implant performance: Effects of implantation criteria. Am J Otol 20: 445-52.
 • SFS, 1982:763
 • Socialstyrelsens termbank www.socialstyrelsen.se (hämtat 2014-01-23)
 • Tyler, R., Summerfield R. 1996. Cochlear implantation: Relationships with research on auditory deprivation and acclimatization. Ear Hear 17: 38S-50S.
 • WHO Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Svensk version av Classification of functioning Disability and Health (ICF, 2001). Socialstyrelsen, 2003.
 • www.cochlear.com
 • www.mollerstrommedical.com

Mer information

Detta är en fördjupning till Cochleaimplantat (CI) 

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare