Region Jnkpings ln Psykiatri och missbruk
plus.rjl.se/samverkan

Delaktighet och inflytande

Patienten/klientens och närståendes delaktighet och inflytande är en utgångpunkt i arbetet med att förbättra arbetssätt och effektivitet i vård och omsorg. Det handlar då om inflytande och delaktighet på såväl individnivå som på verksamhets- och systemnivå.

Inflytande och delaktighet är också viktigt för att förändra attityder gentemot personer med psykisk ohälsa och minska stigmatisering, för att på så sätt underlätta återhämtning för dessa personer.

Kontakter

Mattias Vejklint
Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

076-783 78 12

Signe Axelsson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
signe.axelsson@rjl.se
010-242 42 04

Uppdaterad: 2017-05-22
Signe Axelsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik